Nitrietpiek

Nitrietpiek tijdens de opstart van het aquarium :

Tijdens de opstart van het aquarium moet de bacteriecultuur die voor het gezonde evenwicht zorgt zich nog volop ontwikkelen. Tijdens de eerste weken zal er zich een nitrietpiek voordoen zoals in onderstaande tabel zichtbaar is. Omdat Nitriet giftig is voor de vissen dien je dus minstens 35 dagen te wachten alvorens de je de eerste vissen aan het aquarium kan toevoegen.